Teuchmann Renate

O.T.

2015
Acryl auf Leinen

Teuchmann Renate

O.T.

2021
Acryl auf Leinwand

Teuchmann Renate

O.T.

2022
Acryl auf Leinwand

Teuchmann Renate

O.T.

2020
Acryl auf Leinen

Teuchmann Renate

O.T.

2020
Öl auf Leinwand